Lựa chọn gói học tập phù hợp

GÓI TÀI KHOẢN LỚP

868.000đ
Tiết kiệm 0đ

 • 8.000 bài giảng SGK (Anh - Việt)
 • 4.000 bản tóm tắt bài học SGK
 • 1.000.000 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
 • Chương trình 5 phút thuộc bài
 • Phương pháp học thông minh
 • Ebook siêu trí nhớ học đường

GÓI TÀI KHOẢN CẤP

2.686.000đ
Tiết kiệm 1.532.000đ

 • 8.000 bài giảng SGK (Anh - Việt)
 • 4.000 bản tóm tắt bài học SGK
 • 1.000.000 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
 • Chương trình 5 phút thuộc bài
 • Phương pháp học thông minh
 • Ebook siêu trí nhớ học đường

GÓI TRỌN ĐỜI 12 LỚP

5.168.000đ
Tiết kiệm 4.732.000đ

 • 8.000 bài giảng SGK (Anh - Việt)
 • 4.000 bản tóm tắt bài học SGK
 • 1.000.000 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
 • Chương trình 5 phút thuộc bài
 • Phương pháp học thông minh
 • Sách siêu trí nhớ học đường

5 Phút Thuộc Bài hỗ trợ khách hàng đổi trả mã trong trường hợp mã lỗi, không kích hoạt được, mã quá thời hạn. Không hỗ trợ hoàn hủy mã kích hoạt.

Gói theo lớp: Mã kích hoạt học 1 lớp được học theo lớp mình chọn khi kích hoạt.

Gói 12 lớp: Mã kích hoạt được học 12 lớp.

Gói theo cấp: Mã kích hoạt được học theo cấp mình chọn khi kích hoạt.

© 2023 5 Phút Thuộc bài - ZPS. All Rights Reserved.